قوانین

  • *حضور حداقل ۳۰ دقیقه قبل از شروع مسابقه در محل الزامی است.
  • *هر گونه عکس برداری و فیلم برداری در حین مسابقه ممنوع میباشد و حقوق مادی و معنوی تمام رسانه های تولید شده متعلق به مجموعه ورزشی پولادکف می باشد. در صورت عدم رعایت اعمال قانون صورت می گیرد. 
  • *رعایت حجاب و شئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است .در صورت عدم رعایت شرکت کننده از دور مسابقه حذف می شود.
  • *کارت بیمه وزرشی،گواهی سلامت وکارت ملی اجباری است.
  • *امکان کنسل کردن ثبت نام و استرداد وجه وجود ندارد.
  • *مهلت ثبت نام تا ۲۴ ساعت قبل از مسابقه می باشد.
  • *رضایت نامه والدین برای افراد زیر سن قانونی اجبار می باشد.
  • *این مسابقه در یکی از مناطق طبیعی ارزشمند و اکوسیستم های مهم ایران واقع شده است لذا از آسیب رساندن به محیط زیست این منطقه و همچنین انداختن زباله جدا خودداری فرمایید در غیر این صورت طبق قانون برخورد صورت می گیرد.
  • *در جهت حفظ وسایل شخصی خود بکوشید .مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه مشکل نمیپذیرد.