پشتیبانی

 

  • مسئول مسابقات فیفا : آقای میرزایی  09179986082

  •   رزرواسیون هتل  : 09176015053