تخته نرد بازی اصلی

برگزاری اولین دوره مسابقات تخته نرد جام پولادکف

 

 

اسامی ثبت نام کنندگان

ردیف تاریخ ثبت نام تام و نام خانوادگی شهر
1 1400/08/30 آرش نواب شیراز
2 1400/08/30 محمد سعادت شیراز
3 1400/08/30 وحید قلیچ خانی شیراز
4 1400/08/30 زهره فتحی شیراز
5 1400/08/30 امید یعقوبی شیراز
6 1400/08/30 مهدی فروزش شیراز
7 1400/08/30 بهنام اسماعیلی شیراز
8 1400/08/30 صمد توکلی شیراز
9 1400/08/30 شاهین نجات شیراز
10 1400/08/30 بابک خرمی شیراز
11 1400/08/30 سینا فرودستان شیراز
12 1400/08/30 اصلان قشقایی Shiraz
13 1400/08/30 علیرضا سلطانی شیراز
14 1400/08/30 شیما غیاثی شیراز
15 1400/08/30 علی غیاثی شیراز
16 1400/08/30 ماهان سهامی شیراز
17 1400/08/30 ارسلان باقری شیراز
18 1400/08/30 سهیل استوار شیراز
19 1400/08/30 امیر فلسفی شیراز
20 1400/08/30 امیر قاید شریف شیراز
21 1400/08/30 محمد اثنی عشری اصفهانی شیراز
22 1400/08/30 عبدالحسین محبوبی شیراز
23 1400/08/30 رضا نظری شیراز
24 1400/09/01 فرشید تفنگدار شیراز
25 1400/09/01 علیرضا خورسندیان شیراز
26 1400/09/01 محمود کشتکار شیراز
27 1400/09/01 حسین توکلی شیراز
28 1400/09/02 پوریا سعیدی شیراز
29 1400/09/02 جمال ناصری شیراز
30 1400/09/02 محمدرسول شکر اله زاده شیراز
31 1400/09/02 سیاوش آزرمی شیراز
32 1400/09/02 سعید نوری Shiraz
33 1400/09/02 محمد مویدی شیراز
34 1400/09/02 مجتبی آسمانی Shiraz
35 1400/09/02 وهاب مشکین فام Shiraz
36 1400/09/02 مسعود احمد پور شیراز
37 1400/09/02 مهرداد احمدی شیراز
38 1400/09/03 احمد علی رضایی شیرازی شیراز
39 1400/09/03 سامان قهرمانی شیراز
40 1400/09/03 عیسی تابش Shiraz
41 1400/09/03 محمد تابش Shiraz
42 1400/09/03 پارسا شایسته شیراز
43 1400/09/03 هومن سلیمانی شیراز
44 1400/09/03 حسام موسوی شیراز
45 1400/09/03 کامران شریفی شیراز
46 1400/09/03 علی قائد محمدی شیراز
47 1400/09/03 سعید جوکار Shiraz
48 1400/09/03 مهدی اصداقی شیراز
49 1400/09/03 مهرداد خاک ره شیراز
50 1400/09/03 علی اکبر خاک ره شیراز
51 1400/09/04 حسین هوشمند زاده Shiraz
52 1400/09/04 سید احمد خاکره شیراز
53 1400/09/04 مجید قاسمی پناه شیراز
54 1400/09/04 هیربد سلیمانی Shiraz
55 1400/09/04 احسان کبیرآبادی Shiraz
56 1400/09/04 علیرضا بهادری Shiraz
57 1400/09/04 حمید یونسی مهر شیراز